Míchova skála

Míchova skála

 

Přírodní památka Míchova skála, srdce geoparku a oblíbený turistický cíl, se nachází nad Velkým pařezitým rybníkem asi 8 km severozápadně od Telče. Je jedním z nejlépe zachovalých projevů intenzivního mrazového zvětrávání žuly ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů v nadmořské výšce 765–774 metrů.

 

Míchovu skálu tvoří dvě skalní věže vysoké přibližně 13 m. Horolezci mají sice výstup zakázaný, ale i rekreačnímu turistovi se bez větších problémů podaří vylézt na vrchol, kde se výhled teprve otevře. Nepřehlédnutelnou dominantou obzoru je nedaleký vysílač Javořice, na severovýchodě pak z okolních lesů vystupuje věž hradu Roštejn.

Míchova skála byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1984.

 

Traduje se, že v roce 1829 byl v místech Míchovy skály zastřelen poslední vlk Jihlavských vrchů. Zřejmě to bude pravda, neboť při návštěvě místa pravděpodobně žádného vlka nepotkáte.

 

Jak se tam dostanete?

Nejsnazší je to po zelené značce z Javořice (1,7 km) případně z opačné strany od Velkého pařezitého rybníku (1,5 km).

Ke skále můžete dojet na kole. Pokud přijedete autem, můžete ho zaparkovat u Velkého Pařezitého rybníka, kde se můžete i vykoupat.

Souřadnice GPS: N: 49,227913, E:15,361753, Míchova skála na mapy.cz

 

Geologie

Jedná se o komplex dvou skalisek tvořený žulou s charakterem skalních věží a mrazových srubů. Výška skal dosahuje až 13 m. Žula má výraznou lavicovitou, místy i kulovitou odlučnost. Vyskytují se zde četné převisy, na první pohled patrné stopy exfoliace, sudby skalních bloků a odtokové žlábky. V jihozápadní části se nachází malá puklinová jeskyňka. Na povrchu skal se setkáváme s četnými mikrotvary zvětrávání a odnosu, především s voštinami a skalními výklenky.

Míchova skála je jedním z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání v třetihorách následujícího obnažení a intenzivního mrazového zvětrávání granitu v periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů.